Snickare Ljungby

Här finner du snickare samt saneringsföretag baserade i Ljungby. I nära samarbete kan vi erbjuda såväl nybyggnation som renovering och arbete som krävs efter fukt- lukt- och vattenskada etc.. Vi erbjuder även förebyggande åtgärder för att skydda husets källare, krypgrund och vind från mögel.

Snickare och övrig personal utför allt arbete med noggrannhet
Våra snickare och fukttekniker i Ljungby sätter fokus vid husets bästa och är även lyhörda för husägarens önskemål. Det ska helt enkelt kännas tryggt att via oss anlita hantverkare för snickeri- och renoveringsarbete.
Snickare kan ibland vara svåra att få tag på med kort varsel. Planera gärna därför det du ämnar få gjort vid din fastighet väl gällande framförhållning m.m. Vad gäller mer akuta ärenden som avfuktning och installation av avfuktare finns från vår sida mer tidsmässig flexibilitet. Arbetet med sanering och avfuktning sträcker sig längre från Ljungbys gränser än vad snickarnas önskade restid är.

Snickarna kan om så önskas utföra korrekta ritningar för inlämnande och sökande av bygglov. Designhjälp ges också.

ROT-avdrag kan dras av arbetskostnaden. Ta kontakt med Skatteverket för besked om du beviljas.

Snickare skapar fina hus med kunnande och verktyg